ПРО ЛІЦЕЙ

Теплицький професійний аграрний ліцей Вінницької області – це державний навчальний заклад ІІ атестаційного рівня, мова освітнього процесу – українська. Ліцей забезпечує права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих конкурентоспроможних на ринку праці робітниках..

Ліцей працює на підставі ліцензії, якою надано право здійснювати освітню діяльність з надання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.