Виховна робота

Педагогічний колектив Теплицького професійного аграрного ліцею спрямовує виховну роботу на вирішення першочергових завдань, визначених «Національною доктриною розвитку освіти  в Україні у ХХІ столітті», відповідними Указами Президента України, постановами КМ України та МОН України, «Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді» тощо.

В ліцеї  створенні  належні умови для розвитку інтересів, здібностей і самореалізації кожної особистості як громадянина України.

В організації виховної роботи створена стабільна система, відповідно до якої чітко визначений регламент проведення виховних заходів (розклад 2): годин громадянського інформування та виховних годин (щосереди), занять гуртків, спортивних секцій, засідань органів учнівського самоврядування, ради профілактики (третій четвер місяця).

Виховний процес в ліцеї здійснюється згідно з планом виховної роботи, складеним на навчальний рік, який  затверджується директором навчального закладу та погоджується Вінницьким державним центромтестетичного виховання. Відповідно складаються плани роботи на навчальний рік всіх структурних підрозділів, які затверджуються директором та заступником директора з навчально-виховної роботи. Класні керівники планують виховну роботу щомісячно та ведуть «Журнал обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з учнями професійно-технічного навчального закладу» (наказ МОНУ від 08.05.2003 р. №278), який контролюється заступником директора з навчально-виховної роботи.

При організації та проведенні виховних заходів використовуються перспективні педагогічні та інформаційно-комунікативні технології: тренінги, літературні кафе, літературно-театральні композиції тощо. Широко використовуються групові, індивідуальні методи роботи, проектні та дослідницькі технології.

На виконання методичних рекомендацій МОН України з питань організації виховної роботи  у навчальних закладах у 2020/2021 н. р. виховна робота проводиться за такими напрямками:

 • Громадянське виховання
 • Військово-патріотичне (національне)  виховання
 • Трудове виховання
 • Художньо – естетичне виховання
 • Екологічне виховання
 • Формування здорового способу життя
 • Морально-правове (превентивне) виховання особистості
 • Родинно-сімейне виховання

    З  метою кращої організації виховної роботи в групі класними керівниками та майстрами виробничого навчання, спільно з   практичним психологом    вивчається контингент учнів та складаються соціальні паспорти груп. Ведеться облік,  уточнюються списки учнів, які відносяться до «соціально – незахищених» та пільгових категорій. На їх підставі складається  соціальний паспорт навчального закладу.

Станом на 01.09.2020 р. в ліцеї навчалися 319 учнів,  з яких 12 учнів, мають статус дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 65 учнів з багатодітних сімей, 17 учнів з сімей, де виховується 5 і більше дітей, 47 напівсиріт, 34 виховуються одним із батьків.

Навчальним закладом здійснюється соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей з функціонально неспроможних, малозабезпечених сімей та інших учнів, із соціально вразливих категорій, надається матеріальна допомога за  їх заявою та дітям, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах.

Соціально-психологічною службою закладу здійснюється соціальний супровід учнів пільгових категорій. В першу чергу – дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; ведуться обліково-статистичні картки, картки матеріального забезпечення,  вивчається рівень психічного та фізичного розвитку дітей, надається психолого-педагогічна допомога, вирішуються питання призначення, переоформлення пенсій по втраті годувальника, аліментів, контролюється отримання матеріальної допомоги по досягненню 18 років, вирішуються житлові питання.

Стали традиційними  акції для учнів (дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки) «Святий Миколай, до нас завітай», «Пасхальний Благовіст». Дітям-сиротам вручаються новорічні подарунки та продуктові набори від Святого Миколая.

Адміністрація, педколектив  велику увагу приділяє правовому вихованню учнів, профілактиці правопорушень  та злочинності.

Спільно з державними органами влади та громадськими правовими організаціями працюємо в напрямку  попередження правопорушень та злочинності серед неповнолітніх.  В ліцеї створено банк даних учнів схильних до правопорушень, бродяжництва. Планується та обліковується робота з учнями, схильними до суїцидальних дій, групи ризику, підвищеної агресивності, підвищеної тривожності, які почуваються ізольованими в групі тощо. З учнями постійно проводиться індивідуальна, роз’яснювально – корекційна робота практичним психологом, класними керівниками, майстрами виробничого навчання, заступником директора з навчально – виховної роботи.

В ліцеї діє Рада профілактики правопорушень.  Для правової освіти учнів використовуються різні форми і методи роботи: місячники та тижні правових знань, виховні години, індивідуальні бесіди, зустрічі з працівниками правоохоронних органів тощо.

Значна увага приділяється превентивному вихованню учнів, створенню ефективного превентивного середовища. В організації цієї роботи адміністрація, педколектив  плідно співпрацюють з державними та громадськими організаціями  району. Зокрема з виконавчими органами  райдержадміністрації;

 • районним центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді;
 • районною службою у справах дітей;
 • відділом ювенальної превенції Теплицького відділу поліції;
 • кримінально-виконавчою інспекцією;

Особливої актуальності сьогодні набувають питання протидії булінгу, кібербулінгу, торгівлі людьми, насильства в сім»ї. Вони розглянуті на засіданні методичної комісії класних керівників. Проведено ряд виховних заходів з цих питань. Відеолекторій за участю старшого інспектора ювенальної превенції міського відділу поліції Шевченка Т.П. з питань протидії насильству в сім»ї.  Години психолога «Агресія і агресивність», «Мистецтво миру». 

В ліцеї проводиться планомірна комплексна робота щодо забезпечення умов для збереження здоров’я учнів, виховання в них свідомого ставлення до власного здоров’я. 

В рамках реалізації завдань програми «За здоровий спосіб життя» в ліцеї  проводяться антинікотинова та антинаркотична,  інформаційно-освітня та профілактична робота серед учнів, заходи щодо попередження грипу, інфекційних захворювань, гепатитів, туберкульозу, СНІДу, венеричних захворювань, в т. ч. і за участю лікарів. 

Працює відеолекторії « За здоровий спосіб життя». Ведеться активна робота по боротьбі з такими негативними явищами, як вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, тютюнопаління.

Всі виховні заходи направлені на розвиток творчих здібностей учнів, виховання естетичних смаків, формування  культури поведінки, національної гідності, любові до рідного краю.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільшої актуальності набуває патріотичне, громадянське виховання. Інтеграційні процеси в Україні відбуваються на фоні сплеску патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, традицій і звичаїв українського народу.

Всі заходи національно – патріотичного виховання спрямовуємо на розвиток в учнів здатності до критичного мислення і аналізу існуючих ситуацій та подій на Сході України, формування глибокої поваги до символів держави: Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної символіки.

Ми активно використовуємо різні форми роботи.

Щопонеділка в навчальних  групах проводяться громадянське інформування та виховні заходи: уроки-пам’яті, зустрічі з учасниками Другої світової  війни,  випускниками  ліцею – учасниками ООС,  чорнобильцями, тематичні свята до Дня Пам’яті та примирення, Дня Гідності та свободи. Проведені  виховні заходи на тему:  «Вічна пам’ять Героям »  (до 6-ої річниці Дня Гідності та свободи,  «Ми твої, Україно, сини» до Дня Збройних Сил України»,  «Не змовкнуть дзвони пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору),  «Безсмертна сила людського духу» (до Дня пам’яті жертв голокосту -27 січня), «Україна – єдина країна»  (до Дня Соборності України), «Ми козаки» (до Дня Українського козацтва)

Учні прибирають могили воїнів, які загинули, визволяючи  Тепличчину від фашистських загарбників, відвідують та надають допомогу ветеранам війни, праці, інвалідам, особам похилого віку.

Традиційними в ліцеї стали  виховні заходи, які ставлять за мету збереження самобутності, звичаїв, традицій і обрядів. “Люблю я свій народ – ціную його звичаї”, «Ми діти твої Україно», Андріївські вечорниці. 

Цікаво проходять  години спілкування, – семінари, «круглі столи», конференції   «Мамо, я повернусь”, “Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься “, Я – українець!”.”Пам’яті вдячні нащадки”, “Моя рідна Україна”, “Державна символіка Батьківщини”, «Моя земля – земля моїх предків”, “День Української хустки”

Активно ведеться  пошукова робота, проектна діяльність учнів. Учні готують проекти на місцевих матеріалах  «Доля моєї родини в долі України», «Моє село – моя історія жива», «Моя Батьківщина – Україна», “Війна була на всіх одна”,«Книга скорботи» тощо.

На наші загальноліццейні заходи ми запрошуємо місцевих поетів, відомих людей нашого містечка, свідків важливих історичних подій.

Вразив присутніх відкритий виховний захід «Голодомор 1932-1933р.р.-геноцид українського народу в спогадах очевидців, творах літератури  та мистецтва.

Проведені цікаві заходи за участю наших земляків до Дня Українського козацтва, Дня Захисника України та Дня Збройних Сил України.

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є  конкурси читців до Лесиних та Шевченківських свят.

Щороку  року 16 вересня в ліцеї проводиться  Вахта пам’яті загиблому воїну – афганцю Василю Семенюку.

Формування патріотизму  здобувачів освіти здійснюється також у процесі навчання.

Учні щорічно беруть участь у Всеукраїнських та обласних конкурсах.

Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка, конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнський конкурс учнівської творчості у номінації «Література».

На уроках історії  патріотичне виховання передбачає формування свідомості здобувачів освіти, що базується на вивченні історії боротьби нашого народу за свою незалежність у всі часи, в т.ч і сьогодні. Конкретизується це через систему виховних завдань та використання різних форм роботи:

– бесіди – «Моя рідна Україна», «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Наша вітчизна Україна», «Державна символіка Батьківщини», «Твої права і обов’язки», «Що таке воля», «Рід, родина, рідня», «Патріотизм – нагальна потреба України»;

Використовуються форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і народу. Це відвідування місць історичних подій, вивчення літератури, збирання документів та матеріальних пам’яток, замальовування чи фотографування історично цінних об’єктів, виготовлення схем, макетів, щомісячного історичного календаря, влаштування виставок, заочна подорож «Україно ти моя прекрасна», складання історії свого роду.

Формування патріотизму, прищеплення шанобливого ставлення до Збройних сил України,  мотивація учнів до військової служби є  важливою складовою у викладанні  предмету Захист Вітчизни.

Саме тут учні вивчають  систему національної безпеки та оборони держави, законодавство України з військових питань, порядок проходження служби в Збройних Силах України. Ми працюємо над створенням бази даних наших випускників, які стали офіцерами або навчаються у вищих навчальних закладах,  Героїв України, кавалерів бойових орденів. Важливою складовою у підготовці юнаків до служби в Збройних силах України є їх  участь у роботі гуртка військово – патріотичного спрямування “Влучний стрілець”.

Надважливою складовою по формуванню патріотизму на прикладах земляків, які захищають Україну  є  плідна співпраця з військовослужбовцями,  військово-шефська робота.

Ми проводимо  зустрічі з нашими земляками, які брали участь у бойових діях на Сході України.

Цікавими для учнів стали зустрічі з учасниками ООС – нашими земляками,  випускниками ліцею та волонтерами, які повернулись із зони бойових дій та сьогодні проводять з учнями навчання з питань використання зброї, підготовки до служби в Збройних силах  України.

Участь у міських заходах, покладання квітів до пам”ятників та пам”ятних місць Захисникам України, Героям Небесної сотні, жертвам Голодомору-ще одна важлива складова формування цінністних орієнтирів молоді.

На  прохання командирів військових частин учні передавали нашим хлопцям на передову прапори на яких були написані  побажання від наших учнів. Як говорили нам військові, такі прапори військовослужбовці вважали своїми самими надійними оберегами.