Кваліфікаційні іспити (поетапна атестація) з професії «Штукатур» ІІІ розряду