Методичні комісії

Якщо об’єднуються слабкі, то вони стають сильними
Якщо об’єднуються сильні, то вони стають непереможними
Гегель

 

Важливу роль в реалізації методичних завдань навчального закладу відіграють методичні комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні сучасних форм і методів навчання  та виховання

 

 

Діяльнісь методичних комісій спрямована на вирішення таких завдань:

  • розробка робочої навчальної програми та поурочно-плануючої документації, її аналіз; внесення коректив (в обсязі регіонального компоненту) у навчальні плани та програми; 
  • оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів та слухачів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно-тематичних планів; 
  • вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання і виховання, аналіз результатів цієї роботи; 
  •  проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо; 
  • аналіз стану і результатів навчально-виробничого і навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури; 
  •  аналіз результатів перевірок, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін; 
  • організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці та проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення; 
  • організація та проведення професійних конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, виховних заходів, тощо

 У роботі методичних комісій застосовуються різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо

 На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань

 

 

В ліцеї працюють 7 методичних комісій:

Методична комісія гуманітарних дисциплін

Голова комісії: Тигипко Валентина Іванівна