Основні нормативні документи

Конституція України

Закон України «Про охорону праці»

Закон України Про освіту

Закон України  «Про дорожній рух»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Типове положення про службу охорони праці. (НПАОП 0.00-4.35-04)

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

 Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі

Положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві

Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Положення про розробку та впровадження інструкцій з охорони праці

Положення про комісію з питань охорони праці підприємства (установи)

Правила пожежної безпеки в Україні

ПРАВИЛА пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Акт оцінки об`єкта щодо можливості його використання для укриття населення

Наказ про підготовчі заходи щодо проведення евакуації у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

Наказ про затвердження плану дій у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій

Правила будови електроустановок

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджені Держнаглядохоронпраці наказ № 81 від 16.03.2004 року.

Положення про кабінет ОП та БЖД професійно-технічного навчального закладу (затверджене наказом МОН  від 20.10.2005 року № 609)

Правила внутрішнього трудового розпорядку ПТНЗ.

Правила безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах і вищих навчальних закладах.

Правила проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України (затверджене наказом МОН  від 06.04.1999 року № 96).

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджений Постановою КМУ  від 01.07.1992 року № 442).

Положення про добровільну пожежну дружину (команду) (затверджене Постановою КМУ від 25.02.2009 року № 136).