Охорона праці

Безпечні умови праці та навчання  –

головний  чинник функціонування Теплицького ПАЛ

Щоб забезпечити сприятливі умови для праці та життя, людина повинна знати навколишній світ небезпек і керувати ними, мінімізуючи можливий ризик. Ключовими за таких обставин є виховання та освіта, котрі формують у учнів та працівників відповідний світогляд, який допомагає  уникати небезпек в повсякденному житті й трудовій діяльності. Тому сьогодні пріоритетною й найважливішою потребою залишається забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в  ліцеї.

Особливого значення набуває проблема особистої безпеки учня, тобто проблема дієвої реалізації всього комплексу організаційних, виховних, навчальних, правових, фінансових та інших заходів щодо забезпечення захисту життя та здоров’я учнів.

Створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, стали важливим чинником у проведенні навчально-виховної роботи у Теплицькому ПАЛ.

Система управління охороною праці є комплексом дій з підготовки, прийняття та реалізації рішень з метою виконання організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів.

Головна мета роботи служби охорони праці в нашому ліцеї – забезпечення безпеки, збереження життя, здоров’я та працездатності працівників і учнів під час трудового і навчального процесу.

З метою попередження травматизму під час навчально-виховного процесу викладачі, класні керівники і майстри виробничого навчання проводять з учнями бесіди, інструктажі під час занять, лабораторно-практичних робіт, екскурсій тощо. Цей комплекс бесід має на меті забезпечити учням знання, вміння, переконання, що необхідні кожній людині для збереження життя і здоров’я, надання першої допомоги потерпілим. Учні повинні бути підготовлені до дій у небезпечних ситуаціях, знати засоби їх попередження, навчитися оберігати своє здоров’я. Бесіди мають практичну спрямованість, проводяться з урахуванням психології сприймання учнями навчального матеріалу у різних формах (ділова гра, ситуаційні завдання, круглий стіл тощо).

У процесі навчання учні нашого ліцею оволодівають різними професіями, їх залучають до праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, автотранспортних засобів, сільськогосподарської техніки, які є  травмонебезпечними. Тому головним завданням служби охорони праці і предмету  «Охорона праці» в ліцеї  є формування у майбутніх робітників знань і навичок з безпечного ведення робіт, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я, як особистого, так і інших працівників.

Протягом навчання учні отримують всю необхідну інформацію з питань безпеки праці, пожежної безпеки, охорони здоров’я, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки в побуті тощо.