Соціально-психологічна служба

Даценко Віра Анатоліївна

Освіта: вища

Що закінчила: Уманський УДПУ ім. П.Г. Тичини

Спеціальність: викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, практичний психолог

Посада: практичний психолог

Педагогічний стаж роботи: 8 років 7 місяців (станом на 01.01.2021)

Категорія: спеціаліст

Електронна адреса: dacenkovera04@gmail.com

Основною метою практичного психолога у Теплицькому професійному аграрному ліцеї є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу  через формування психологічної культури учнів, батьків, вчителів, збереження психічного та фізичного здоров’я дітей, створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку сучасної креативної особистості.

 

Основні напрями роботи практичного психолога у ліцеї:

Діагностика

 • виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації учнів;
 • вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні дітей

Профілактика

 • своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках;
 • запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі

Корекція

 • усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти;
 • зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки

Навчальна діяльність

 • форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості

Консультування

 •  багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу

Зв’язки з громадськістю

 • діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління

Просвіта

 • формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу. 

Наказ МОН “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 навчальному році”

 

 Нормативно-правове забезпечення діяльності  практичного психолога:

 1. Конституція України
 2. Етичний Кодекс психолога
 3. Закон України «Про охорону дитинства»
 4. Міжнародна концепція «Про права дитини»
 5. Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» № 616 від 02.07.2009 р. та «Про внесення змін до Положення про психологічну службу систему освіти України»
 6. Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення  про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»  № 691 від 19.10.2001р.
 7. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про експертизу  психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах» № 330 від 20.01.2001р.
 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 №1/9-352 « Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» та інші нормативні документи .

 

Діагностичний інструментарій психолога ліцею:

 1. Соціометрія (Дж. Морено)
 2. Проективна методика «Дім. Дерево. Людина.»
 3. Тест «Агресивна поведінка» (Є. Ільїн, П. Коваль, С. Поштаренко)
 4. Проективна методика «Малюнок сім’ї»
 5. Методика «Особистісний опитувальник для підлітків» ( Г. Айзенк)
 6. Опитувальник «Дослідження тривожності» (Спілберг)
 7. Методика діагностики професійної спрямованості особистості (Б. Басс)
 8. Методика дослідження самооцінки (Дембо-Рубінштейн)
 9. Методика визначення типу акцентуації рис характеру та темпераменту ( К. Леонгард, Х. Смішек)
 10. Методика визначення ступеня прояву депресії
 11. Методика визначення батьківського відношення ( А.Я. Варга, В.В. Столін)
 12. Методика визначення схильності до адиктивної, агресивної, деліквентної поведінки» (А. Н. Орел)
 13. Методика «Діагностика рівня емоційного вигорання» (В.В. Бойко)

 

Психологічна допомога під час війни: де і як отримати допомогу

 

За детальнішою інформацією переходьте на мій блог.