Школа молодого педагога

Робота методиста з молодими  педагогами

 1. Ознайомлення молодого педагога з правилами внутріліцейного розпорядку, основними правами і обов’язками педагога ( Закон України « Про ПТО », статут ліцею ), з оплатою праці.
 2. У ході вступної бесіди виявити нахили, здібності, потенційні можливості молодого вчителя, його сімейний стан, матеріальне становище, побутові умови.
 3. Закріплення за молодим педагогом наставника.
 4. Надання допомоги молодому педагогу у плануванні його роботи.
 5. Ознайомлення молодого педагога з організацією виховної роботи в ліцеї.
 6. Включення молодого педагога до роботи школи молодого викладача.
 7. Складання розкладу уроків для організації взаємовідвідування уроків молодого педагога і його наставника.
 8. Проведення діагностування молодого педагога ( в кінці першого року роботи ).
 9. Організація самоосвіти молодого педагога.
 10. Включення молодого педагога в роботу майстер-класів, творчих груп.
 11. Складання пам’яток на допомогу викладачу – початківцю.
 12. Ознайомлення викладача з передовим педагогічним досвідом.
 13. Організація, здійснення внутріліцейного контролю за роботою молодого педагога.

.

Пам’ятка наставнику для аналізу уроку молодого педагога

 1. Чи зацікавив вас урок ?
 2. Чи забезпечується цілеспрямована розумова діяльність учнів?
 3. Чи дотримується викладач педагогічного такту ?
 4. Як створюються ситуації для глибокого сприймання матеріалу, емоційних переживань учнів?
 5. Як здійснюється контакт з групою та окремими учнями, тобто як налагоджено зворотній зв’язок?
 6. Наскільки ефективно організовано самостійну роботу учнів, як педагог озброює їх навичками самоосвіти, самоконтролю?
 7. Що на уроці найбільше вдалося викладачу?
 8. Які заходи виховного характеру було здійснено?
 9. Як формувалася на уроці свідома робоча дисципліна?
 10. Що не вдалося? Чому? Як працювати над усуненням недоліків?

.

Памятка для наставника

 1. Разом із молодим педагогом глибоко проаналізуй навчальні плани і пояснювальні записки до них.
 2. Допомагай стажисту скласти календарно-тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.
 3. Допомагай у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш важкі теми розробляй разом із молодим педагогом. У своїй групі намагайся вивчати складний матеріал з випередженням на 2-3 уроки, щоб дати молодому педагогу можливість навчитися методиці розкриття найбільших складних тем.
 4. Допомагай молодому педагогу у веденні тематичного обліку знань, проведенні залікових уроків.
 5. Разом підбирайте і готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, контрольних, самостійних , залікових робіт.
 6. Відвідуй уроки молодого педагога з наступним їх детальним аналізом, запрошуй його на свої уроки, разом їх обговорюйте.
 7. Допомагай у підборі літератури для самоосвіти.
 8. Ділися досвідом шляхом доброзичливого показу зразків роботи.
 9. Допомагай своєчасно, з терпінням, наполегливо. Ніколи не забувай відмічати позитивне в роботі молодого педагога.
 10. Вчи не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти власний педагогічний почерк.

.

Поради досвідчених колег молодому педагогу

 1. Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто у кабінеті.
 2. Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.
 3. Не використовуйте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.
 4. Поясніть учням мету, завдання уроку.
 5. Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.
 6. Не спішіть виправляти помилку учня, краще, якщо її виправлять одногрупники.
 7. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці.
 8. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід.
 9. При використанні технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
 10. При організації самостійної роботи, гри, усних відповідей не квапте учнів.
 11. Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів інноваційних технологій.
 12. Звертайте увагу на виховні аспекти уроку.
 13. Домашнє завдання потрібно давати з поясненням, до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника.
 14. Пам’ятайте: кожний урок не повинен бути схожий на попередній.

.

Рекомендації з підготовки молодого педагога до уроку

 1. Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному уроці, а в деяких випадках – і в пояснювальну записку до програми.
 2. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
 3. Сформуй задум уроку, дай відповідь на питання, щоб ти хотів досягнути у результаті його проведення, сформулюй мету уроку.
 4. Уяви колектив даної групи, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 5. Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.
 6. Зістав вибрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
 7. Продумай структуру уроку і зафіксуй все знайдене у плані – конспекті.
 8. Підготуй наочні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН.
 9. Повтори вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини.
 10. Спитай себе : « Ти готовий до уроку ? ».

 

 

План роботи школи молодого педагога

 ПРОБЛЕМА: професійна адаптація молодих викладачів та майстрів в/н, формування їх професійних умінь,підготовка до педагогічної діяльності, методична допомога з питань теорії та практики викладання

 

1 рік   ЗАВДАННЯ: формування професійних умінь педагогічних працівників.

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1 1. Плануюча документація педагогічного працівника

2. Загальні вимоги до уроку. Класифікація типів уроків

3. Методика проведення лабораторно-практичних робіт

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів

Вересень  

Заст. директора з НВР

Методист

2 1.         Форми контролю навчальних досягнень учнів

2.         Алгоритм підготовки майстра виробничого навчання до занять.

3.         Розгляд орієнтованої схеми аналізу уроку

4.         Технологія визначення завдання уроку: навчальної, розвивальної, виховної

Жовтень Заст. директора з НВР

Методист

3 1.        Розробка, зміст та методика проведення олімпіад, конкурсів профмайстерності

2.        Індивідуальний та диференційований підхід до учнів

3.        Методика організації позанавчальної роботи з учнями

Листопад Директор

 

Заст. директора з ВР

Методист

4. 1.        Організація роботи з обдарованими учнями

2.        Організація роботи з невстигаючими учнями

3.        Організація самостійної роботи учнів на уроках

Лютий Методист

Псялига М.П.

5. 1.        Самоаналіз професійних умінь молодими спеціалістами

2.        Аналіз взаємовідвідування занять

Березень Заст. директора з НВР

Методист

6. 1. Рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації та поетапної атестації.

2. Діагностування та анкетування молодих викладачів та майстрів в/н з метою виявлення результативності роботи ШМВ

Квітень Заст. директора з НВР

Методист

7. Підсумкове засідання молодих викладачів та майстрів в/н з питань результативності роботи ШМП Травень Заст. директора з НВР

Методист

 

2 рік    Завдання: розгляд актуальних питань професійної діяльності викладача, самовдосконалення педагогів з урахуванням сучасного рівня розвитку психолого-педагогічної науки

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1 1.             Вибір ефективних форм та методів навчання відповідно до типу уроку

2.             Розгляд схеми психолого – педагогічного аналізу уроку

Вересень Заст. директора з НВР

Методист

2 1.             Використання міжпредметних зв’язків на уроках

2.             Дидактичний та роздатковий матеріал на уроках.

3.             Методичні рекомендації з розробки різнорівневих тестових завдань

Жовтень         Методист

 

3 1.             Мотивація навчальної діяльності

2.             Урок у системі особистісно-орієнтованого підходу до навчання

3.             Нетрадиційні форми проведення уроків

Листопад Заст. директора з НВР

Методист

4. 1.             Організація процесу навчання. Дисципліна в класі.

2.             Форми та методи роботи з батьками. Проведення батьківських зборів.

Лютий Заст. директора з ВР

Методист

5. 1. Впровадження та використання передового педагогічного досвіду

2. Працюємо над учительськими помилками

Березень Заст. директора з НВР

Методист

6 1.             Практикум «Вирішення конфліктних ситуацій в навчальному процесі. Привіт! Я – конфлікт».

 

Квітень Заст. директора з НВР

Заст. директора з ВР

Методист, психолог

7. Творчий звіт молодих викладачів та майстрів в/н з питань результатів стажування Травень Заст. директора з НВР

Методист

 

3 рік    Завдання: розгляд актуальних питань професійної діяльності, впровадження сучасних педагогічних технологій, підготовка до інноваційної діяльності, фахового росту, самовдосконалення

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1 1. Система роботи викладача зі створення та оновлення комплексного методичного забезпечення предметів

2. Система роботи майстра виробничого навчання з оновлення і поповнення комплексного методичного забезпечення професії

Вересень Заст. директора з НВР

Методист

2 1. Тренінг «Сучасні педагогічні технології»

2. Система уроків за модульно-рейтинговою технологією.

Жовтень Заст. директора з НВР

Методист

 

3 1. Підготовка методичних розробок уроків теоретичної та професійно-практичної підготовки. Листопад Заст. директора з НВР

Методист

4. 1. Керування творчою роботою учнів у процесі навчання.

2. Керування написанням учнями науково-дослідницької роботи

Лютий Заст. директора з НВР

Методист

 

5. 1. Психолого-педагогічна характеристика класу як групи Березень Заст. директора

з НВР

Методист

Психолог

6. 1.Робота викладача з питань підвищення фахової майстерності. Самоосвіта.

2. Атестація педагогічних працівників.

Квітень Заст. директора з НВР

Методист

 

 

Заняття-практикум школи молодого педагога.

 

 

Паспорт магазину-майстерні