Інструктажі з охорони праці

Схема проведення інструктажів з охорони праці і безпеки життєдіяльності

з працівниками та учнями

Проведення інструктажів з охорони праці з працівниками ПТНЗ
Вид інструктажу Коли та з ким проводиться Хто проводить Періодичність Зміст інструктажу
Вступний З працівниками:
-які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
-які прибули до установи чи закладу освіти і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти.
Спеціаліст служби охорони
праці або інша особа відповідно до наказу керівника, на яку покладається цей обов’язок і яка в установленому
порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
1 раз За програмою, розробленою службою охорони праці.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 3), який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.
Первинний До початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до установи чи закладу освіти;
-який переводиться з одного структурного підрозділу установи освіти до іншого;
який виконуватиме нову для нього роботу;
-відрядженим працівником іншої установи чи закладу освіти, який бере безпосередню участь у навчально-виховному або виробничому процесі.
Безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. До початку роботи без- посередньо на робочому місці За чинними в установі та закладі освіти інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.
Повторний – Індивідуально з окремим працівником, з групою працівників, які виконують однотипні роботи. Безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. На роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1 раз на 6 місяців За чинними в установі та закладі освіти інструкціями з охорони праці відповідно до
виконуваних робіт.
Позаплановий – При введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
– при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
– при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
– при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів -для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт -понад 60 днів
Безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. За необхідністю Нормативні документи з охорони праці.
Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
Цільовий -у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;
– при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.
Безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. За необхідністю Нормативні документи з охорони праці.
Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями
Вид інструктажу Коли проводиться Хто проводить Зміст інструктажу Реєстрація інструктажу
Вступний Перед початком навчальних занять 1 раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу вихованця. За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в закладах понад 200 службами ОП проводиться навчання з класними керівниками, майстрами, які в свою чергу інструктують
учнів перед початком навчального року.
Програма вступного інструктажу розробляється на підставі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.
Первинний Проводиться з учнями на початку навчального року перед початком занять укожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо, передпочатком зимових канікул, наприкінці навчальногороку передпочатком літніх канікул, а також за межами навчального закладу, денавчально-виховний процес пов’язаний з використанням небезпечнихабо шкідливих для здоров’я факторів, а також з батьками, які беруть участь у поза навчальних заходах. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з
використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо
Викладачі, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Інструкції з безпеки життєдіяльності, розроблені в навчальному закладі. В окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі та іншому робочому місці. Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи),
реєструється в журналі обліку навчальних занять, теоретичного і виробничого
навчання на сторінці предмета в розділі змісту уроку. Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.
Позаплановий З учнями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з БЖД, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу. Викладачі, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Інструкції з безпеки життєдіяльності (БЖД). В журналі реєстрації інструктажівз БЖД
Цільовий Проводиться з учнями в разі організації позанавчальними заходами (олімпіади, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, поза навчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо). Викладачі, вихователі, класні керівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тощо. Інструкції з безпеки життєдіяльності (БЖД). В журналі реєстрації інструктажів з БЖД.
Проведення інструктажів з охорони праці з учнями в ПТНЗ під час проведення виробничого і професійного навчання здійснюється відповідно до наказу МОН від 18.04.2006 N 304:

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться:
– до початку трудового або професійного навчання в навчальному закладі або на виробництві;
-у разі екскурсії на підприємство.

Первинний інструктаж проводиться:
– перед початком навчання в кожному кабінеті, майстерні навчального закладу;
– перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться при порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Інструктажі з охорони праці з учнями проводяться під час виробничого і професійного навчання в ПТНЗ.Проводять керівники робіт, майстри виробничого навчання та інші особи, на яких покладено наказом керівника проведення інструктажів. Такі самі інструктажі на виробництві проводять особи, на яких покладено ціобов’язки наказом керівника підприємства, організації, де учні проходять трудове та професійне навчання.

Перелік інструкцій з безпеки життєдіяльності, які діють у Теплицькому професійному аграрному ліцеї
№ ІНСТРУКЦІЇ НАЗВА
1-БЖД Інструкція з БЖД у приміщенні та на території навчального закладу під час навчально –виховного процесу
2-БЖД Інструкція з БЖД підчас проведення робіт по прибиранню території ліцею та за його межами (громадські роботи)
3-БЖД Інструкція з БЖД під час спортивно-масових заходів на базі навчального закладу та інших закладів освіти
4-БЖД Інструкція з БЖД під час самостійного перебування на вулиці, у громадських місцях та користуванні транспортом
5-БЖД Інструкція з БЖД під час екскурсій
6-БЖД Інструкція з БЖД під час ураганів(смерчі,буревії,зливи)
7-БЖД Інструкція з БЖД з заходів безпеки під час проведення стрільб
8-БЖД Інструкція з БЖД щодо правил поводження із вибухонебезпечними предметами
9-БЖД Інструкція з БЖД під час снігопадів і пониження температури
10-БЖД Інструкція з БЖД щодо безпечної поведінки на льоду
11-БЖД Інструкція з БЖД під час ожеледиці та в період наростання бурульок
12-БЖД Інструкція з БЖД щодо правил поводження з піротехнічними виробами
13-БЖД Інструкція з БЖД під час зимових канікул
14-БЖД Інструкція з БЖД для учнів “Правила поведінки на воді”
15-БЖД Інструкція з БЖД під час тривалих святкових днів
16-БЖД Інструкція з БЖД учнів під час літніх канікул
17-БЖД Інструкція з БЖД у навчальних кабінетах
18-БЖД Інструкція з БЖД у навчальних майстернях і лабораторіях
19-БЖД Інструкція з БЖД під час час проведення навчальних занять у спортивному залі та на спортивних майданчиках
20-БЖД Інструкція з БЖД під час занять легкою атлетикою
21-БЖД Інструкція з БЖД під час занять спортивними іграми
22-БЖД Інструкція з БЖД під час занять гімнастикою
23-БЖД Інструкція з БЖД в кабінеті інформатики
24 – БЖД Інструкція з БЖД в кабінеті електротехнічних дисциплін
25-БЖД Інструкція з БЖД в кабінеті хімії
26-БЖД Інструкція з БЖД для проживаючих в гуртожитку
27-БЖД Інструкція з БЖД в кабінеті фізики
28-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час підготовки поверхонь під оштукатурення
29-БЖД Інструкція БЖД і ОП під час виробничого навчання з професії 4121 «Офісний службовець (бухгалтерія)»
30-БЖД Інструкція з БЖД під час проведення масових заходів на базі інших навчальних закладів та установ.
31-БЖД Інструкція з БЖД під час виконання демонстраційних дослідів у кабінеті хімії.
32-БЖД Інструкція з БЖД під час проведення стрільб в тирі
33-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час нарізання різьби
34-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час щеплення плодових дерев
35-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час переробки овочів
36-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час обштукатурювання поверхонь
37-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час кам’яних робіт
38-БЖД Інструкція з БЖД і ОП на робочому місці для учня –електрика
39_БЖД Інструкція з БЖД і ОП при виконанні монтажу, ремонту, наладки та ТО електроустаткування, освітлювальних установок, виконанні простих регламентних робіт
40 -БЖД Інструкція з БЖД і ОП при виконанні гіпсокартонних робіт
41-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час виконання технічного обслуговування, ремонту з’єднань та одиниць машин
42 -БЖД Інструкція з БЖД і ОП при облицюванні керамічними плитами
43-БЖД Інструкція з БЖД щодо дотримання санітарних та протиепідемічних заходів запобігання поширення хвороби СОVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2
44-БЖД Інструкція з БЖД щодо дотримання учнями ліцею протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19
45- БЖД Інструкція з БЖД щодо дотримання працівниками протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)
46-БЖД Інструкція з БЖД щодо дотримання протиепідемічних заходів у гуртожитку ліцею на період карантину у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)
47-БЖД Інструкція з БЖД щодо дотримання протиепідемічних заходів у їдальні ліцею на період карантину у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)
48-БЖД Інструкція з БЖД під час дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень
49- БДЖ Інструкція з БЖД і ОП під час робіт в горячому цеху
50-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час робіт в овочевому цеху
51-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час робіт в м’ясному цеху
52-БЖД Інструкція з БЖД і ОП під час робіт в рибному цеху
Перелік інструкцій з охорони праці, які діють у Теплицькому ПАЛ
№ інструкції Назва інструкції
1 Інструкція з охорони праці для адміністративно – господарських працівників ліцею
2 Інструкція з охорони праці для бібліотекаря
3 Інструкція з охорони праці для медичної сестри
4 Інструкція з охорони праці для механіка
5 Інструкція з охорони праці для кухаря
6 Інструкція з охорони праці для співробітників бухгалтерії
7 Інструкція з охорони праці для комірника
8 Інструкція з охорони праці для прибиральниці
16 Інструкція з охорони праці для каштеляна
17 Інструкція з охорони праці для сторожа
18 Інструкція з охорони праці для двірника
19 Інструкція з охорони праці для вихователя гуртожитку
20 Інструкція з охорони праці для майстра виробничого навчання
21 Інструкція з охорони праці для викладача
23 Інструкція з охорони праці по наданню долікарської допомоги потерпілим у разі виникнення нещасних випадків
24 Інструкція з охорони праці для неелектротехнічного персоналу ліцею (на присвоєння 1 групи з електробезпеки)
27 Інструкція з охорони праці при прибиранні приміщень
29 Інструкція з охорони праці при митті посуду
32 Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері
41 Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами
48 Інструкція з охорони праці під час виробничого навчання з професії «Продавець продовольчих товарів»
53 Інструкція з охорони праці для підсобного робітника кухні
64 Інструкція з охорони праці під час проведення громадських робіт
66 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті
67 Інструкція з охорони праці під час виконання ручних робіт у рослинництві
68 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з пестицидами та агрохімікатами
69 Інструкція з охорони праці при роботі з електроводонагрівачем
70 Інструкція з охорони праці при роботі з електроплитою

71 Інструкція з охорони праці при роботі з електросковородою
72 Інструкція з охорони праці під час виробничого навчання на зернозбиральних комбайнах.
73 Інструкція з охорони праці під час проведення поточних ремонтних робіт
74 Інструкція з охорони праці під час під час дистанційної (надомної) роботи в умовах карантину
75 Інструкція з охорони праці для водія автотранспортного засобу
76 Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля
77 Інструкція з охорони праці для водія автобуса
78 Інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля
79 Інструкція з охорони праці для кочегара
80 Інструкція з охорони праці для оператора – заправника
81 Інструкція з охорони праці для слюсаря – ремонтника
82 Інструкція з охорони праці для тракториста
83 Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно- розвантажувальних робіт
84 Інструкція з охорони праці під час робіт на заточувальних верстатах
85 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на свердлильних верстатах
86 Інструкція з охорони праці під час виконання із застосуванням електричних ручних машин та інструментів
87 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт мотокосою
88 Інструкція з охорони праці під час робіт по проведенню проріджування і санітарних рубок насаджень
89 Інструкція з охорони праці під час використання приставних драбин
90 Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним інструментом та пристроями
91 Інструкція з охорони праці під час навчального водіння автотранспортом на дорогах
92 Інструкція з охорони праці при навчанні водінню тракторів та самохідних машин
93 Інструкція з охорони праці під час навчального водіння автотранспортом на навчальному полігоні
94 Інструкція з охорони праці для електротехнічних працівників
95 Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустаткування
96 Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок (загальні організаційно –технічні вимоги)
97 Інструкція з охорони праці електромонтера по ремонту і обслуговуванню електрообладнання
98 Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті
99 Інструкція з охорони праці під час робіт з домкратом
100 Інструкція з охорони праці для штукатура
101 Інструкція з охорони праці для муляра
102 Інструкція з охорони праці при роботі на висоті
103 Інструкція з охорони праці для водіїв при перевезенні людей автотранспортом
104 Інструкція з охорони праці під час роботи на деревообробних верстатах
105 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на компресорній установці
106 Інструкція з охорони праці для лицювальника плиточника
107 Інструкція з охорони праці для тракториста машиніста під час виконання с.г. робіт
108 Інструкція з охорони праці при проведенні ТО і ремонті транспортних засобів
109 Інструкція з охорони праці при роботі на токарному верстаті по металу
110 Інструкція з охорони праці під час виробничого навчання на виробництві для лицювальників –плиточників
111 Інструкція з охорони праці при виконанні столярних робіт
112 Інструкція з охорони праці для робітника по комплексному обслуговуванню приміщень
113 Інструкція з охорони праці під час виконання шино- монтажних робіт
114 Інструкція з охорони праці під час виробничого навчання ілабораторно –практичних занять з професії «Тракторист –машиніст с.г. виробництва»
115 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у садах
Перелік інструкцій з пожежної безпеки, які діють у Теплицькому ПАЛ
№ інструкції Назва інструкції
1-ПБ Інструкція про заходи пожежної безпеки у ліцеї
2-ПБ Інструкція з ПБ в приміщеннях ліцею
3-ПБ Інструкція з ПБ у навчальних кабінетах
4-ПБ Інструкція з ПБ в лабораторіях і майстернях
5-ПБ Інструкція з ПБ в приміщеннях харчоблоку
6-ПБ Інструкція з ПБ в гуртожитку ліцею
7-ПБ Інструкція з ПБ по застосуванню первинних засобів пожежогасіння