Інформаційно-методичні рекомендації щодо організованого початку 2021-2022 навчального року

Інформаційно-методичні рекомендації щодо організованого початку 2021-2022 навчального року

І частина. Нормативно-правові документи.
Листи, накази, рекомендації Міністерства освіти і науки України
Лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році».
Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 навчальному році».
Лист Міністерства освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 навчальному році щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».
Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2021 № 1/11-4904 «Про підготовку підручників та навчально-методичних посібників для педагогічних працівників».
Лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2021 р. №1/10-3101 «Щодо особливостей організації навчання».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021 № 498 «Деякі питання проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 «Деякі питання організації дистанційного навчання».
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 р. №676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти»; https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-25-chervnya-2018-r-pro-zatverdzhennya-instrukciyi-z-dilovodstva-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-11-veresnya-2018-r-102832480. 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 р. №194 «Про затвердження Рекомендацій щодо стратегічного розвитку фізичного виховання та спортивної підготовки серед учнівської молодіна період до 2025 року»; https://www.schoollife.org.ua/pro-zatverdzhennya-rekomendatsij-shhodo-strategichnogo-rozvytku-fizychnogo-vyhovannya-ta-sportyvnoyi-pidgotovky-sered-uchnivskoyi-molodi-na-period-do-2025-roku/ .
Український правопис (2019); https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi  .
 
Документи Кабінету Міністрів України
 
Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. №672; https://www.schoollife.org.ua/polozhennya-pro-tsentr-profesijnogo-rozvytku-pedagogichnyh-pratsivnykiv/  .
 
Документи Інституту модернізації змісту освіти
 
Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти); https://www.schoollife.org.ua/kontseptsiya-rozvytku-pryrodnycho-matematychnoyi-osvity-stem-osvity/ .
Електронні версії підручників:
10 клас: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/ 
11 клас: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/ 

ІІ частина. Повна загальна середня освіта.
Освітня галузь «Мови і літератури»

Українська мова
Вивчення української мови здійснюватиметься за навчальними програмами (рівень стандарту 10-11 клас), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.Навчальні програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi 
У освітньому процесі заклади освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф Міністерства освіти і науки України або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється й  доступний на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki . 
В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні – дистанційної форми навчання в період карантинних заходів у режимі онлайн і офлайн, викладачам рекомендовано використовувати сучасні електронні ресурси: ZOOM,Viber, Skype, безкоштовні платформи Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams тощо.
Сайт Олександра Авраменка – доцента Київського університету імені Бориса Грінченка  за покликанням http://xn--80aafnzkijm.xn--j1amh/; http://ippo.kubg.edu.ua/ekspres-uroky  .
Експрес-уроки української мови Олександра Авраменка  за покликанням

Експрес-уроки української мови Олександра Авраменка


Сайт «Мова – ДНК нації» – Лепетун або Як вивчити українську мову за допомогою смартфона https://ukr-mova.in.ua 
«Лайфхаки з української мови», або Українська мова для дорослих і здобувачів освіти https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/   .
Інтерактивний конспект лекцій завжди напохваті за покликанням https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/ .  
«Тренажера з правопису української мови» https://webpen.com.ua/ .

Українська література
Вивчення української літератури здійснюватиметься за навчальними програмами (рівень стандарту 10-11 клас), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.Навчальні програми розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.
Навчальна та методична література з української літератури,
рекомендована Міністерством освіти і науки України, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki   .
Фонд «Відкрита політика: відеоуроки з української мови, української літератури для підготовки до ЗНО, ДПА. за покликанням: https://dostupnaosvita.com.ua/video-lessons . Фонд організовано за підтримки Міністерства освіти і науки України, Української національної інформаційної агенції (УНІА) «Укрінформ», Освітнього порталу «Педагогічна преса».
Курс лекцій від WiseCow за покликанням https://wisecow.com.ua/literatura/ukrayinska-literatura-v-imenax/ . 

Зарубіжна  література
Вивчення зарубіжної літератури здійснюватиметься за навчальними програмами (рівень стандарту 10-11 клас), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.Навчальні програми розміщені на офіційному сайті за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv 

Іноземна мова
Вивчення іноземних мов буде здійснюватися за Державними стандартами та типовими освітніми програмами, а саме: для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), розробленою на виконання Закону України «Про освіту» і затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 за покликанням https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf  .

Онлайн-ресурси для організації дистанційного навчання.

Англійська мова
Британська Рада.
Навчання різних вікових груп: практичні ресурси, плани уроків тощо
https://www.teachingenglish.org.uk/resources 
Низка різноманітних коротких курсів для педагогів на FutureLeam
https://www.teachingenglish.org.uk/training 
Тематичний блог для вчителів/викладачів: дистанційне навчання
https://tinyurl.com/y8lesqzd 
Путівник із дистанційного навчання https://tinvurl.com/vdgtesvo 
Публікація «Інновації в освіті: дистанційне навчання https://tinvurl.com/v8kqp5qz 
Навчальний відео серіал Word on the street (рівень В1, В2) https://tinvurl.com/vc44nndh 
Аудіо серіал Big City Small World (рівень В1) https://tinvurl.com/rlgq7i2 
Колекція ресурсів для розвитку мовленнєвих умінь https://learnenglish.britishcouncil.org/skills 
Граматичний практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
Лексичний практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabularv  
Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків, формувальне оцінювання https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room    
Безкоштовні ресурси для вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки,
аудіо записи, портфоліо та багато іншого https://tinvurl.com/v9dk9nca 
Учительські спільноти, вебінари, підписка на професійні розсилки, домашнє читання тощо https://tinvurl.com/v9lcqxuu 
Оцінювання: активності, які допомагають здобувачам освіти продемонструвати те, що вони знають https://tinvurl.com/v7fnqnek 
Оцінювання глобальних умінь https://tinvurl.com/v74fcmzz 
Створення тестів для підлітків https://tinvurl.com/v98koce9 
Серія вебінарів для педагогів на тему оцінювання https://tinvurl.com/v8teipna 
Відеоінструкції стосовно роботи з онлайн-ресурсами
https://www.voutube.com/channel/UCv6NceQPLfFGiKuq6l8l-3w/plavlists 
Вебінари з експертами по дистанційному навчанню
https://www.macmillanenglish.com/tr/distance -teaching-and-learning-hub/knowhow/ 
Уроки для дистанційного навчання: http://www.onestopenglish.com/ 

Німецька мова 
Безкоштовні вебінари для вчителів німецької мови від Goethe-Institut
https://tinyurl.com/y8lbjfg6 ; https://tinyurl.com/ychn9gns   .
Матеріали для навчання, цікаві ідеї для занять, актуальні теми з методики та дидактики німецької мови https://tinyurl.com/yba2l3c5   .
Онлайн платформа Goethe-Institut «Німецька в початковій школі»: добірка
матеріалів, які можна використовувати, щоб зробити уроки веселими та різноманітними https://tinyurl.com/y9srcdx7   .
Проєкт «Lautstark»: різноманітні дидактичні матеріали до теми «Популярна музика із Німеччини» https://tinyurl.com/ycmrcrfd   .
Художні фільми або відеоролики для мотивації учнів у процесі навчання
https://tinyurl.com/y7laq7l4   .
Дидактичні матеріали з літератури https://tinyurl.com/yc4993cf   .
10 навчальних розділів для опрацювання лексики та граматичних структур на повсякденні теми https://tinyurl.com/y9ne2nkk  .
Цікаві ігри на німецькій мові http://www.spielekiste.de . 
http://www.tivi.de/fernsehen/jonalu/start/index.html   . – інтерактивний навчально-ігровий сайт німецького мультфільму JoNaLu від телеканалу KiKa спільно з ZDFtivi. 
Мистецто Німеччини http://www.museen.de , http://www.galerie.de , http://www.archinform.de  .
Сайти для вивчення німецької мови: Еasy-online-german.com,  DW.COM,  Cornelsen.

* Організаційні питання:
Поділ здобувачів освіти на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – група чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

Освітня галузь «Суспільствознавство»
Вивчення здійснюватиметься за навчальними програмами (рівень стандарту 10-11 клас), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407.Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням   https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni- programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv  (чинні з 01.09.2018).
Про методичні рекомендації, що присвячені державним символам та атрибутам України. (Міністерство освіти і науки України від 28.02.2018р., № 1/9-126) http://school95.edu.kh.ua/Files/downloads/1_9-126.pdf
Долучення до Кампанії Міністерства освіти і науки України (за підтримки ЄС та Фінляндії) «Класний вчитель» у межах  проєкту «Навчаємося разом». https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/kampaniyi-klasnij-vchitel .
GoogleForms https://www.youtube.com/watch?v=QRmK6AW5SH0&list=PLiV2fvk3BKHV6–yAvdmbFfNJGkdYYxBP  .
Rebus http://rebus1.com/ua/index.php  .
Історія України,  широкий діапазон завдань https://learningapps.org/index.php?category=9&s=  .
Всесвітня історія,  широкий діапазон завдань  https://learningapps.org/index.php?category=9&subcategory=3922&s=   .
Помічник викладача і здобувача освіти в сучасному класі/групі https://www.classtime.com/uk/; «МійКлас» https://miyklas.com.ua/p  .
Classtime  «МійКлас» https://miyklas.com.ua/p  .
Електронні версії підручників https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ 
Сайт http://citizen.in.ua – WEB-майданчик .Підручник з курсу громадянської освіти для здобувачів освіти 10 класів.
Блог «Викладачу суспільних дисциплін» https://wirnasuspnauk.blogspot.com/.
Для належної організації навчання історії та відзначення віхових подій
Викладачі  можуть скористатися офіційними Інтернет-сторінками державних установ, громадських організацій та інституцій,  зокрема:
Український інститут національної пам’яті https://uinp.gov.ua ;
Інститут історії України НАН України http://history.org.ua ;
Громадський проєкт «ЛІКБЕЗ. Історичний фронт» http://likbez.org.ua ;
Історична правда https://istpravda.com.ua ;
Електронний архів українського визвольного руху http://avr.org.ua 
В умовах дистанційного навчання актуальною методичною допомогою викладачам буде онлайн платформа Асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» – 60 інтегрованих відеоуроків від кращих педагогів громадянської освіти України – сайт www.citizen.in.ua 

Освітня галузь «Математика»
10-11 класи вивчатимуть математику за навчальною програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 – для 10-11 класів: «Рівень стандарту. 10-11 класи». Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства за покликанням https://goo.gl/fwh2BR  .
Періодичні фахові видання для використання в роботі:«Математика в рідній школі», «Математика», «Математика в школах України».

Освітня галузь «Природознавство»

Біологія
Навчання біології в закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься за такими навчальними програмами: програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України  https://goo.gl/fwh2BR.
Інтернет-ресурси для використання в роботі  : 
 Учені-лауреати Нобелівської премії/ [Електронний ресурс.] http://nobelprize.org  . 
 Моя наука/ [Електронний ресурс.] http://my.science.ua  . 
 Цікаві біологічні статті/ [Електронний ресурс.] http://www.naturalist.if.ua/  . 
 Онлайн-курс «Автостопом по біології»/ [Електронний ресурс.] https://cutt.ly/UyFq4s  . 
 Добірка корисних онлайн-ресурсів «Біологія дистанційно»/ [Електронний ресурс.] – https://cutt.ly/wyFq6hD  . 
 3D Human Anatomy/ [Електронний ресурс.] – http://www.3dscience.com  
 Microbiology Online/ [Електронний ресурс.] – http://microbiologyonline.org
Посібник «Медіаграмотність на заняттях з біології. Навчальне видання»,
режим доступу: https://www.aup.com.ua/mediagramotnist-na-zanyattyakh-zbiolo/  .

Географія
Предмет вивчатиметься на рівні стандарту. Режим доступу https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv  , використовуючи методичні рекомендації, розроблені Міністерством освіти і науки України спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Національною академією педагогічних наук України.
Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в закладах освіти включає необхідне для успішного навчання навчально-методичне забезпечення та розміщується на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/  .
Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інші джерела: 
1. Географіка. Географічний портал [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/metodika_vikladannja_geografiji/35  . 
2. Інтернет на користь: онлайн-ресурси для вивчення географії 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlyavivchennyageografi  .

Хімія
Навчання хімії рівня стандарт у 10 – 11 класах здійснюватиметься за програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407. Програму розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України https://goo.gl/fwh2BR. 
Перелік  навчальної літератури, що постійно оновлюється, розміщено за покликанням https://goo.gl/TnGiJX  .
Посібник «Медіаграмотність на заняттях з хімії. Навчальне видання» розміщено за покликанням file:///C:/Users/Felcast/Downloads/mediahramotnist_chemistry_2020.pdf  .
Ресурси для вивчення географії https://naurok.com.ua/post/internet-na-korist-onlayn-resursi-dlya-vivchennya-geografi.

Фізика
Навчання фізики у 10-11 класах, відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу від 28.11.2019 № 1493) вивчається базовий предмет «Фізика і астрономія». Вивчення предмета може здійснюватися у двох варіантах: 
1) як два окремі предмети – «Фізика» (за програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.), «Астрономія» (за програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.); у такому разі у навчальному плані (класному журналі) зазначаються два предмети (окремо фізика і окремо астрономія); у додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти виставляються оцінки з двох предметів; 
2) як один предмет «Фізика і астрономія» (за програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.); у такому разі можливе послідовне або паралельне вивчення фізичного і астрономічного складників, а розподіл годин між ними здійснюється відповідно до навчальної програми; у навчальному плані зазначається один предмет (фізика і астрономія); у додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти виставляється одна оцінка; у класному журналі облік здійснюється окремо для фізичного і астрономічного складників, семестрова/річна оцінка виставляється на сторінці фізики з урахуванням тематичних оцінок з астрономії. 
Програми для 10-11 класів розміщено на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.
Освітня галузь «Мистецтвознавство»
Вивчення предмета у 10-11 класах здійснюватиметься за програмою, розміщеною на вебсайті Міністерства освіти і науки України за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlva-10-11-кlasіv.
Особливості впровадження змісту загальної мистецької освіти, зокрема впровадження компетентнісного підходу окреслено в методичних рекомендаціях попередніх років: листи МОН від 03.07.2018 №2 1/9-415 (10 клас); від 01.07.2019 № 1/11-5966 (11 клас).
Методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання у школі», розміщені за покликанням https://nus.org.ua/news/vak-nalagodvtv-dvstantsiine-navchannva-posibnvk-dlvashkil-vid-go-smart-osvita-ta-mon/  .
Під час підготовки викладачів до уроків рекомендовано використовувати періодичні фахові видання,зокрема науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта».
* Предметиосвітньої галузі «Мистецтво» мають викладати викладачі зі спеціальною мистецько-педагогічною освітою (викладач музичного мистецтва, викладач образотворчого мистецтва, викладач художньої культури).
  
Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура».

Фізична культура
Навчальна програма «Фізична культура» рівень стандарту, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 р . № 1377 за покликанням https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України  від 20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (інструкція про розподіл здобувачів освіти на групи для занять на уроках фізичної культури на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи, положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням) за покликанням http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE16788Z.html 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за №100/31552 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» за покликанням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text .
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 за покликанням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0371290-08#Text .
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 №521, зареєстрований у Міністерстві юстиції України  09.08.2010 року за № 651/17946 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах», за покликанням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0651-10#Text. 
Інформаційно-методичний сайт з фізичного виховання за покликанням http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=227.
Фізичне виховання онлайн: Комітет фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/; http://sportmon.org/fizychne-vyhovannyaonlajn/ . 
Освітній серіал «Діджитал-фізкультура для здобувачів освіти за участі зірок спорту» http://fizra.ippo.kubg.edu.ua ; https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-fizra  
Спортивний рух О. Педана «Junior Z» — фізична культура майбутнього http://fizra.ippo.kubg.edu.ua/  ; https://qrgo.page.link/yogo1  .

Захист України
Навчальна програма «Захист України» рівень стандарту, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2020 р. № 1377 за покликанням https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/2020/11/Zakhyst%20Ukrayiny%2010-11%20klas%20Standart.pdf.
Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text.
Електронний навчально-методичний журнал викладача за покликанням http://3axuct.at.ua/index/na_dopomogu_vikladachu/0-4.

Збірники календарних планувань на 2021-2022 навчальний рік. 

Конспекти уроків. 
Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та літератури; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-ukrajinskoji-movy-ta-literatury/.
Збірник календарно-тематичних планувань уроків зарубіжної літератури; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-zarubizhnoji-literatury/.
Збірник календарно-тематичних планувань з математики; 
https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-matematyky/.
Збірник календарно-тематичних планувань з англійської мови на 2021-2022 н.р.; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-anhlijskoji-movy/ 
Конспекти уроків німецької мови.
Збірник календарно-тематичних планувань з історії та правознавства на 2021-2022 н.р.; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-istoriji/.
Збірник календарно-тематичних планувань з біології на 2021-2022 н.р.; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-biolohiji/.
Збірник календарно-тематичних планувань з хімії на 2021-2022 н.р.; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-fizyky/.
Збірник календарно-тематичних планувань з географії на 2021-2022 н.р.
Конспекти уроків інформатики; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-informatyky/ .
Конспекти уроків фізичної культури; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-fizychnoji-kultury/.
Конспекти уроків мистецтва; https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-obrazotvorchoho-mystetstva-ta-hudozhnoji-kultury/ 
Конспекти уроків «Захист України»; https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/zahyst-vitchyzny/ 
 
ІІІ частина. Корисні посилання.

Дистанційна освіта
Методичні рекомендації «Організація дистанційного навчання», розміщені за покликанням  https://nus.org.ua/news/vak-nalagodvtv-dvstantsiine-navchannva-posibnvk-dlvashkil-vid-go-smart-osvita-ta-mon/ 
Навчальні матеріали для дистанційного навчання https://hoippo.km.ua/?page_id=1409&fbclid=IwAR28Jg0w87aiyWK11bMN3rK1nAlCucsR4KdCRWkP0Zx3T35fBYWxQCnUTcw  .
Інструменти для дистанційної роботи  https://drive.google.com/file/d/10GdsDosqMBcKaj_VVfpozx99p9BrNX5S/view?fbclid=IwAR2gjQhU6sxYivMAVuG69M0HFWKR6ezE2roZ3G1tk_fxMHomCTtFJjs642E  .
Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів https://drive.google.com/file/d/0B6y-TSh0wJSAVF84dkRWZllobkE/view?fbclid=IwAR0xAjOCmiNlavqMOtMPLEQOKk7nVhBe1VIKa2Z2FLYkM1Nf6QPVGdYqL9M  .
Український центр дистанційної освіти – udec.ntu-kpi.kiev.ua.
Українська система дистанційного навчання – www.udl.org.ua 
Центр дистанційного навчання світового банку – www.uapa-dlc.org.ua          
Проблемна лабораторія дистанційного навчання – dl.kpi.kharkov.ua/techn/rle/  
ЦДО «Интеллект» – intellect.dp.ua.  
Сайт присвячений розвитку дистанційної освіти в Україні – www.distance-learning.com. 
Сайт, що постійно оновлюється, «Вчимо й навчаємось на карантині» https://mon-covid19.info/schools.
Система дистанційного навчання за допомогою Інтернет – www.slc.kiev.ua   Студія онлайн-освіти Educational Era https://www.ed-era.com/  
Prometheus https://prometheus.org.ua/ . Онлайн курси України і світу із різних предметів та різноманітних напрямків для викладачів та здобувачів освіти. 
Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка http://urok.ippo.kubg.edu.ua/ . 
Інтерактивні підручники Edera (математика, біологія, укр. мова, історія України, фізика, географія, біологія) https://www.ed-era.com/books/ . 
Мультимедійні підручники КМ Медіа (з відео і можливістю читати на телефонах) http://kmmedia.com.ua/books/ . 
Українська програма – каталог е-підручників, відео, аудіокниг http://ukrprog.com/ . 
Розумники –(диски та скачування із сайту) ліцензійних Міністерством освіти і науки України е-підручників (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми та інше) http://rozumniki.net/  . 
Нова школа -навчальні диски для здобувачів освіти (каталог ресурсів всіх предметів) http://novashkola.com.ua/. 
Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/.

Фонди віртуальних Інтернет-бібліотек під час освітнього процесу в період карантину.
Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua. 
Національна бібліотека України:  www.chl.kiev.ua/.
Українська електронна бібліотека: історія, публіцистика, художня література: exlibris.org.ua.
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського www.library.edu-ua.net.
Веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України http://www.nplu.org.
Електронні видання Українського інституту національної пам’яті:
https://old.uinp.gov.ua/ebooks.
Веб-сайт «Буквоїд» http://www.bukvoid.com.ua/  Веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (Київ) http://www.nplu.org/. 
Веб-сайт Книжкової палати України імені Івана Федорова (Київ) http://www.ukrbook.net/. 
Веб-сайт «Бібліотеки в мережі Internet»   http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html 
Інші освітні ресурси.
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua.
Український центр оцінювання якості освіти http://www.testportal.gov.ua  Усі ВНЗ України http://educatalog.pisem.net. 
Інформаційно-пошуковий каталог навчальних закладів України http://www.uchobe.net.ua. 
Освітній сайт «Острів знань» http://ostriv.in.ua.
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді http://cnttum.lutsk.ua/index.html. 
Сайт «Освiтянська мережа України» – www.ednu.kiev.ua. 
Сайт Українського центру міжнародної освіти – www.study.org.ua. 
Освітній портал (ВНЗ України, календар подій освіти, навчання за кордоном) – www.osvita.org.ua  Інформаційно-виробнича система інформаційного та документарного забезпечення організацій та громадян України в галузі освіти (ІВС «ОСВІТА» ) – www.osvita.net.
Тренувальне on-line тестування підготовка до ЗНО – http://zno.edu.kh.ua